Blog Image

Triana

Medlemsavgift 2022

Medlemsinfo Posted on 2022-02-01 16:15

Dags att förnya medlemskapet i Triana och Sportfiskarna.
Avgiften är oförändrad 210 kr och täcker också medlemskapet för Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund från 2022-04-01–2023-03-31.
Triana tar inte ut någon avgift utöver ovan nämda.
Betalningsalternativ:
1. Swish till kassör B-M Borgström 073 834 73 19
2. Kontant till Hans Borgström
Obs! Betala snarast, eller absolut senast den 15 mars. Detta för att vi ska hinna med att skicka in till Sportfiskarna före 1 april.
Om någon mot förmodan inte längre vill vara med i Triana,
meddela detta till Hans Borgström.
Tack!
Styrelsen g/m B-L S



styrelse,mm

Medlemsinfo Posted on 2019-05-10 07:21

Trianas styrelse, och andra val för innevarande verksamhetsår.

Ordf. Bo-Lennart Svanberg
sek. Peter Höglund
Kassör Britt-Marie Borgström
Ledamot Peter Andersson
Ledamot Sture Linder
Supp. Lars Holmberg
Supp. Hans Borgström
Tävlingsledare; Rolf Borgström
Tävlingsledare; Lars Holmberg
Revisor; Sture Wallin
Revisor; Rolf Borgström
Valberedare; Peter Andersson (Sammank.)
Valberedare; Anders Johansson



Årsmöte

Medlemsinfo Posted on 2019-04-15 07:22

Triana medlemmar!
Årsmöte måndag den 6/5 kl 18.00
i Latbergshallen.
Sedvanliga årsmöteshandlingar, samt därefter medlemsmöte där
bla. sommartävlingar diskuteras.
Fika.
Välkomna!



Medlemsavgift

Medlemsinfo Posted on 2019-02-13 17:08

Dags att förnya medlemskapet i Triana och Sportfiskarna.

Avgiften är oförändrad 210 kr och täcker medlemskapet för Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund från 2019-04-01–2020- 03-31.
Triana tar inte ut någon avgift utöver det ovan nämnda.

Betalnings alternativ:

1. Kontant till Hans Borgström

2. Swish till kassör B-M Borgström 073 834 73 19

OBS! Betala snarast, eller absolut senast den 15 mars, för att hinna med att skicka in till Sportfiskarna.

Om någon mot förmodan inte längre vill vara med i Triana, meddela detta till Hans Borgström.

Tack!



Årsmöte

Medlemsinfo Posted on 2018-04-19 06:00

Triana kallar till Årsmöte torsdag den 3 maj kl 18.00.

Plats; Latbergshallen.

Dagordning: Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Gofika!

Välkomna!

Styrelsen.



medl.avgift

Medlemsinfo Posted on 2018-04-08 09:32

Några få har ännu inte betalat in sin medlemsavgift till Triana. Var snäll och gör det snarast. Avgiften är oförändrad 210 kr och täcker medlemskapet för Sportfiskarna. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund från 2018-04-01–2019-03-31. Triana tar inte ut någon avgift utöver det nämnda.

Betalningsalternativ;

1. Kontant till Hans Borgström

2. Swish till B-M Borgström, 073 83 47 319

(om någon inte längre vill vara med i Triana, meddela detta till Hans Borgström.)



Möte

Medlemsinfo Posted on 2018-04-03 08:07

Sportfiskarna Västernorrland inbjuder till årsmöte.

Dag: Torsdag den 5 april, kl 18.30

Plats: HSO-lokalen, Viktoriagatan 19 Kramfors.

Inför Sportfiskarnas 100-års jubileum nästa år så har styrelsen för Sportfiskarna centralt,

påbörjat ett arbete med att ta fram en vision om förbundets framtid och inriktning.

Anders Karlsson kommer därför att besöka oss på årsmötet för att informera vidare om detta.

Efter informationen sedvanliga årsmöteshandlingar.

Fika!

Välkomna

Styrelsen



Varupriser

Medlemsinfo Posted on 2018-02-14 14:24

Till Triana Nappet den 24/2 vore det tacksamt om enskilda medlemmar kan bidra med något eller några varupriser för att förgylla prisbordet till allas glädje.
Tack!



Nästa »