Dags att förnya medlemskapet i Triana och Sportfiskarna.

Avgiften är oförändrad 210 kr och täcker medlemskapet för Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund från 2019-04-01–2020- 03-31.
Triana tar inte ut någon avgift utöver det ovan nämnda.

Betalnings alternativ:

1. Kontant till Hans Borgström

2. Swish till kassör B-M Borgström 073 834 73 19

OBS! Betala snarast, eller absolut senast den 15 mars, för att hinna med att skicka in till Sportfiskarna.

Om någon mot förmodan inte längre vill vara med i Triana, meddela detta till Hans Borgström.

Tack!