Rättelse i resultatlistan nedan.

Datorn spelade mig ett spratt.

5. Kurt-Lennart Zeilon hade en vikt på 2702g.

9. Roland Andersson, Utrikesfiskarna, hade vikten 1975g.

Rätt ska vara rätt!!!smiley