Påminnelse om avgift för Trianas medlemmar.

Det är dags att betala medlemsavgiften 210 kr. Gör det helst före mars månads utgång

till Hans B vid första lämpliga tillfälle. Avgiften är för medlemskap i Sportfiskarna.

Medlemskap i Triana är fortfarande gratis.

Hälsningar Hans Borgström 070 5900898