Triana

Medlemsmöte onsdagen den 19/11 2014.

Hällgumsgatan, lokal Kaffekoppen kl 18.00.

Möt upp! Välkomna.

Dagordning.

1 Mötet öppnas

2 Dagordningens godkännande

3 Val av justeringsmän

4 Föregående protokoll

5 Rapporter, skrivelser

6 Kommande tävlingar

7 SM deltagande

8 Övriga frågor

FIKA!

STYRELSEN