Triana kallar till medlemsmöte måndagen den 14/10 2013.

Plats: Hällgumsgatans lokal Kaffekoppen kl 18.00.

Dagordning.

1 Mötet öppnas

2 Dagordningen föredras

3 Val av justeringsmän

4 Föregående protokoll

5 Rapporter, skrivelser

6 Arrangemang av kommande tävlingar

7 SM deltagande i mormyska & pimpel

8 Övriga frågor

9 Mötet avslutas

GOTT FIKA!

Välkomna!

Styrelsen.smiley