Ärade medlemmar!
Prisjakten är i gång. Tacksam om många vill bidra med anskaffande av priser.
Dessa kan lämnas till Hans Borgström, eller någon annan i styrelsen.
Tack!