Ådalsserien tar fart igen.
Onsdag den 2aug kl 18-21
kör vi Norsjöarna.
Insats 100 kr.
Info: Kennet Byström

Söndag den 6 aug blir det final för serien
i Skälandsjön kl 14 – 18
Ytterligare info från Bössa vid onsdagsträffen.