Efter 15 år som ordförande i klubben har jag valt att avgå från ordförandeposten, i förhoppning att finna någon yngre driven person som brinner för utveckling och framåtsträvande.
Posten är vakant tillsvidare.

Nuvarande styrelse.
Ordf. vakant
sek. Peter Höglund
Kass. Britt-Marie Borgström
Ledamot. Peter Andersson
Ledamot. Anders Johansson
Ledamot. Lars Holmberg
Supp. Hans Borgström
Supp. Sebastian Höglund

Tävlingsledare :
Anders Johansson
Peter Höglund
Hans Borgström
Sebastian Höglund

Avgående ordf.
B-L Svanberg