Pimpeltävling, insats 100 kr. Kyrkviken den 20 april, kl 13-16. Obs! Tiden.
Något begränsat område. Ut/in 20 min. Utgång från gamla båtplatsen
nord/väst Kyrkviken. Egen plastpåse, och isdubbar ett måste.
Info; Bössa 070 361 39 38
Hans Borgström; 070 590 08 98
TRIANA