Vill påminna om medlemsavgiften, 220kr enskild medlem, som ska betalas till kassören BM Borgström senast den 15 i denna månad. Frågor ang. detta till Hans Borgström. ( Se tidigare inlägg)

Inför Triana pimpeln!
Påminner också om att alla ”drar sitt pris till stacken”. Lämnas till pris-
ansvarige Hans Borgström.