Ådalsserien 4, final.
Söndag 22/8, 14 -18.
Skälansjön.
Info; Kenneth Byström 070 361 39 38