Triana medlemmar!
Vi fiskar KM på Kungsgårdsviken som nämnts tidigare.