Dags att förnya medlemskapet i Triana och Sportfiskarna.
Avgiften är oförändrad 210 kr och täcker medlemskapet för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund för tiden 2020-04-01 — 2021-03-31.
Triana tar inte ut någon avgift utöver ovan nämnda.

Betalningsalternativ:

1. Kontant till Hans Borgström.

2. Swish till kassör B-M Borgström 070 834 73 19

Betala snarast, och absolut senast den 15 mars. Detta för att vi skall hinna få in både pengar och uppgifter till Sportfiskarna före mars utgång.

Tack!