Pimpeltävling smiley

Insatsare 50 kr

Annandagen 26/12

kl 10 – 13, ut/in 30 min.

Kyrkviken, utg. båthamn.

Info: Kenneth ”Bössa” Byström

tel; 070 361 39 38smiley