smiley
Insatstävling i mete torsdag den 31/8 i Oxtjärnarna Kramfors kl 17.30 – 20.30.

Ut/ingång 15 min. Åk mot Latberget och upp i Storbacken. Väl skyltat!

Info: ”Bössa” 070 361 3938.