smiley
Insatstävling på Strinnefjärden.

OBS! Torsdag den30/3 kl 10 – 15.

Info; Bössa 070 361 39 38
Rolf B 070 603 88 95

Öringen / Triana