KM för Trianas medlemmar söndagen den 10 april
kl 10 – 13.

Plats; Storhabborn.

Info: Rolf Borgström, tel. 070 6038895
smiley