Insatstävling på Kungsgårdsviken, lördag den 30/1

kl 10 – 14.

Samling o utgång från Mariebergs sidan.

Ut/in gång 30 min.

Info; Rolf Borgström 070 6038895

TRIANA/ÖRINGEN