KM i mete för TRIANA.

Söndag den 30 aug. kl 10-13.

Oxtjärnarna.

Info. Rolf Borgström 070 6038895