Kompletterande uppgifter ang. insatstävlingen på annandagen.

Kölsgräns -15 grader!

Utgång från västra sidan av Kyrkviken, vid båthamnen mot Kramfors centrum.

Info; ”Bössa 070 3613938

Rolf B 070 6038895