Inspirerad av Micke W, Y-krokens nostalgiker, vill jag påvisa att redan 1948(mitt födelseår) visste de, vad jag ännu inte kommit underfund om, nämligen var fisken finns under isen vid olika temperaturer och väderleksförhållande mm.. Bifogar ett klipp ur Pebeco bladet 1948. Hoppas det går att läsa detta. Försök förstora det annars. (Pricis som ni gör när ni visar vilka stora fiskar ni tappat.)smiley